Projecten

Dichtslibben van de haven

Op moment van schrijven ondervinden we veel hinder van inslibbing in onze haven. Dit zorgt ervoor dat bij laag water en met name oostenwind schepen met meer dan 1 meter diepgang de haven niet kunnen verlaten zonder aan de grond te lopen. De aangroei van de hoeveelheid slib met 10 cm per jaar is fors en er dienen baggerwerkzaamheden te worden ondernomen. De enorme kosten van dit baggerproject (eur 250.000,-) zijn niet door onze vereniging op te brengen. We zijn dan ook met het Waterschap Zuid Holland Zuid (eigenaar van het water) in gesprek om te zien hoe we nu verder gaan. Vooralsnog is de planning vanuit het Waterschap dat in 2023 baggerwerkzaamheden zullen plaatsvinden die zorgen voor een goede waterdiepte en goede waterkwaliteit.

Electra
De electrische installatie op de haven is compleet vernieuwd en gecertificeerd volgens de norm NEN1010/NEN3140. Elke ligplaats heeft nu een afsluitbare aansluiting tot de beschikking waardooor het verbruik per ligplaats nauwkeurig kan worden bepaald. Diegenen die veel stroom afnemen zullen dan ook voor dat deel (> 100kwh) worden belast. Passanten kunnen we nu een plaats bieden met een eigen meter en naar verbruik doorberekenen.

Steigers
De drijvende stalen steigerpijpen zijn in slechte staat en dienen te worden vervangen. Op dit moment is de situatie nog steeds veilig doordat steigerpijpen preventief zijn geschuimd en niet kunnen afzinken. Geraamde kosten rond de eur 125.000,-

Diverse projecten in uitvoering
Verfwerkzaamheden aan steigerpalen en opstallen / schuimen steigers / groenvoorziening / bestrating / waterput / voorziening stalling werkvlotten / versteviging steigerogen voor landvasten

WSV Hendrik-Ido-Ambacht

De jachthaven, gelegen aan de Noord in Zuid-Holland, is centraal gelegen in een gebied met prachtige en goed bevaarbare natuurgebieden

Havenlocatie

Grotenoord 34
3341 LT Hendrik Ido Ambacht

Bel ons

Havenmeester: +31 (0) 619806011

Stuur een e-mail

ofni.[antispam].@wsv-hia.nl