Vereniging

Onze vereniging is in 1979 door een groep enthousiaste bootbezitters opgericht met het doel een stem te hebben binnen het dorpse verenigingsleven maar ook om een duidelijk statement te kunnen maken richting de verschillende overheden zoals Waterschappen, Rijkswaterstaat en de Gemeente Hendrik Ido Ambacht.

Het proces tot het verkrijgen van gronden via de gemeente Hendrik Ido Ambacht voor de plaatsing van het verenigingsgebouw en de onderhoudscontainer heeft veel hoofdbrekens gekost alsook een enorme inzet aan uren van de leden.

Het aantal betalende leden van de vereniging bedraagt op dit moment ongeveer 70 personen waarvan 45 leden daadwerkelijk over een ligplaats in de haven beschikken. Daarnaast zijn er diverse donateurs die onze vereniging een warm hart toedragen en bijdragen in de kosten zonder dat men voor een aanlegplaats in de haven staat ingeschreven.

In onze haven vindt men motorschepen, sloepen en speedboten. Door de beperkte waterdiepte van 1.10 meter bij laag water en de beperkte ruimte aan steigers kunnen grote schepen boven de 14 meter alsook zeilschepen niet in onze haven worden toegelaten.

Eenmaal per jaar nodigen wij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering waar uitgebreid wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Tevens worden de technische projecten voor het nieuwe jaar gepresenteerd, het financieel jaarverslag en de controle van de boeken door de kascommissie toegelicht en de nieuwe begroting voor het opvolgende jaar ter goedkeuring door de leden aangeboden. 

Elk jaar wordt het vaarseizoen ingeleid met een feestje waar we vergezeld van eten, drinken en gezellige muziek de aftrap geven voor het nieuwe vaarseizoen en een ieder veel vaargenot en een behouden vaart toewensen

Als nieuw lid van onze watersportvereniging bent u in ieder geval van harte welkom!
U kunt contact opnemen met onze Havenmeester op het nummer +31 (0) 619806011

WSV Hendrik-Ido-Ambacht

De jachthaven, gelegen aan de Noord in Zuid-Holland, is centraal gelegen in een gebied met prachtige en goed bevaarbare natuurgebieden

Havenlocatie

Grotenoord 34
3341 LT Hendrik Ido Ambacht

Bel ons

Havenmeester: +31 (0) 619806011

Stuur een e-mail

ofni.[antispam].@wsv-hia.nl